Foto Evert Elzinga

051217 Indonesia: de ontdekking van het verleden

De Nieuwe Kerk in Amsterdam presenteert vanaf 17 december 2005 t/m 17 april 2006 de tentoonstelling ‘Indonesia: de ontdekking van het verleden’. De tentoonstelling is samengesteld uit ruim 300 topstukken uit het Nationaal Museum van Indonesië in Jakarta en het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Te zien zijn zes grote beelden uit de Singasari periode (13de eeuw); belangrijke goudvondsten en paleisschatten uit Sulawesi, Lombok, Bali en unieke etnografica uit West- en Oost-Indonesië, inclusief Nieuw-Guinea. De tentoonstelling bevat veel materiaal dat nooit eerder werd tentoongesteld. Ook wordt aandacht besteed aan de recent ontdekte Wonoboyo goudschat.

De tentoonstelling presenteert de geschiedenis van het verzamelen en verdelen van het Indonesisch erfgoed, bijeengebracht door het Bataviaasch Genootschap. De collectie van dit genootschap is gegroeid door wetenschappelijke en militaire expedities, passies van individuele verzamelaars als gouverneurs en zendelingen en geschenken van b.v. vorsten en sultans aan het Nederlandse koningshuis of Indische bestuurders. De verzameling omvat onder meer (gouden) sieraden, budha’s, beelden, krissen en wajangpoppen. Vanaf 1822 was het officieel beleid collecties te verdelen over twee instituten: het Museum Nasional te Jakarta en het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. Het is voor het eerst dat de collecties weer bij elkaar worden gebracht, eerst in een tentoonstelling in Jakarta (geopend in augustus) en aansluitend in De Nieuwe Kerk.

In totaal worden 330 objecten gepresenteerd, 160 uit Indonesië en 170 uit Nederland, zowel van archeologische als van antropologische aard. Het RMV en het MNI bezitten de twee grootste en mooiste collecties van het Indonesisch cultureel erfgoed ter wereld. In deze tentoonstelling worden de collecties voor het eerst bijeengebracht. Na het gemeenschappelijke koloniale verleden, waarin de collectie bijeen werd gebracht maar ook werd verdeeld over de beide musea, benadrukt de tentoonstelling nu de nieuwe gelijkwaardige samenwerking en samenhang tussen Indonesië en Nederland.

Bij de tentoonstelling ‘Indonesia: de ontdekking van het verleden’ verschijnt een catalogus in het Nederlands, Engels en in het Indonesisch.