Een meesterwerk in De Nieuwe Kerk De Heilige Familie van Rembrandt

Van 11 oktober tot en met 13 november 2011 toont De Nieuwe Kerk Amsterdam een religieus meesterwerk: De Heilige Familie van Rembrandt uit 1645. Vijf weken lang is dit schilderij te bewonderen in een zeer passende omgeving, solitair opgesteld in het hoogkoor, de plek waar vroeger het hoogaltaar stond. Al bijna 240 jaar is het schilderij, in 1772 verworven door Catharina de Grote uit de Crozat-collectie in Parijs, een van de topstukken van de Hermitage in St.-Petersburg. Straks is het te zien in Amsterdam, op de Dam in De Nieuwe Kerk, waar het sereen en waardig alle aandacht zal trekken.

Dit jaar heeft De Nieuwe Kerk een traditie in gang gezet om ieder najaar een religieus meesterwerk te tonen uit een museale of particuliere collectie. De Nieuwe Kerk vraagt telkens een directeur van een internationaal belangrijk museum zijn of haar favoriete religieuze schilderij of object te kiezen. Het tentoon te stellen meesterwerk kan met alle wereldgodsdiensten te maken hebben. Steeds zal het gaan om een belangrijk werk dat vraagt om contemplatie en introspectie, dat schittert in het hoogkoor en dat uitnodigt tot het maken van een 'pelgrimstocht'. Dit jaar is prof. Michail Piotrovsky, de directeur van het Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg, gevraagd. Hij koos Rembrandts De Heilige Familie uit 1645 (olieverf op doek, 117 x 91 cm).

De Heilige Familie

De Heilige Familie bestaat uit Jozef, Maria en het kind. Deze Bijbelse voorstelling munt uit door de eenvoudige huiselijke sfeer. De compositie is rustig, met drie lichtaccenten: een op het wiegje, een op Maria's gezicht en een op de engelen in de hoek die het sobere interieur binnenzweven. Maria wordt even af­geleid van haar boek en buigt zorgzaam voorover naar de wieg. Het kindje is in diepe slaap; ontspannen ligt zijn handje op het laken. De linkervoet van Maria rust op een stoof. Daarnaast smeult nog een vuurtje van takken. De kribbe (hier een wieg) is met bont gevoerd. Over de huif hangt losjes een prach­tige kleine mantel. Op de achter­grond staat Jozef, de timmerman, aan de werkbank, voor een wand met gereedschappen. Voor Rembrandt was de Heilige Familie een geliefd thema: hij wijdde er vier schilderijen aan.

De Nieuwe Kerk Amsterdam

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen en Kim van Niftrik
020 626 81 68

Al duizenden bezoekers voor De Heilige Familie van Rembrandt in De Nieuwe Kerk

Amsterdam, 31 oktober 2011

Sinds de opening op dinsdag 11 oktober heeft de presentatie van het Meesterwerk 2011, De Heilige Familie van Rembrandt, al 20.000 bezoekers en gasten getrokken. Het religieuze meesterwerk uit Rusland is vier weken in Amsterdam te zien.

Michail B. Piotrovsky, de directeur van het Staatsmuseum de Hermitage in St.-Petersburg, koos het allereerste meesterwerk in deze nieuwe serie. Elk jaar zal het gaan om een belangrijk werk, van een niveau dat niet of nauwelijks te vinden is in de Collectie Nederland, een werk dat vraagt om contemplatie en introspectie.

Zondag 13 november is de laatste dag waarop bezoekers een ‘pelgrimstocht’ kunnen maken.