600 jaar De Nieuwe Kerk

Herdenken en Vieren in De Nieuwe Kerk

Ieder jaar is De Nieuwe Kerk het centrale punt in de Nationale Herdenking op 4 mei. Het Herdenkingsraam, ontworpen door Toon Verhoef en in 1995 onthuld, vormt een blijvende herinnering aan 50 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar zal na de Nationale Herdenking de kerk vanaf 7 mei voor iedereen geopend zijn, met een speciaal programma rondom herdenken en vieren.

Fototentoonstelling Warzone / Noorderlicht

In Warzone staat Noorderlicht stil bij de oorlogservaringen van westerse soldaten. Jonge mannen en vrouwen verlaten hun huizen om te vechten voor geloof, politiek en idealen. Waarom gaan ze? Wat maken ze mee? Welke beelden en ervaringen nestelen zich in hun gedachten? In een fotografisch onderzoek naar de vervreemdende realiteit van moderne conflicten zoekt Noorderlicht naar antwoorden. Het resultaat: een tentoonstelling over de afstand tussen oorlog en vrede.

Filmvertoning 20 jaar stilte door Douwe Mulder

Sinds 1988 organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de Nationale Herdenking in Amsterdam. De NOS heeft daar sindsdien elk jaar op 4 mei live verslag van gedaan. De kern van de herdenking vormen de twee minu­ten stilte op de Dam om 20.00 uur. Gedurende de laatste twee decennia is de manier waarop die twee minuten stilte in beeld worden gebracht drastisch veranderd: van meditatieve opnamen van het Nationaal Monument en statische shots van een volle Dam naar een snelle montage met close-ups van het publiek. Het geluid bij de beelden is echter hetzelfde gebleven: er zijn alleen incidenteel duiven en kinderen te horen. De film 20 jaar stilte is een chronologische montage van de beschikbare NOS-beelden van de twee minuten stilte vanaf 1988 tot 2009.

Aangezien de beelden van 1988 en 1990 niet meer in de archieven terug te vinden waren, beslaat de film 20 jaar stilte. Hij zet aan tot contemplatie over de manier waarop wij herdenken en hoe dat op televisie wordt gepresenteerd.

Fototentoonstelling Warzone / Noorderlicht
&
Filmvertoning 20 jaar stilte door Douwe Mulder

Van 7 mei tot en met 30 mei 2010
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur