600 jaar De Nieuwe Kerk

Beeldmateriaal

1. Het exterieur van De Nieuwe Kerk
Foto: Erik en Petra Hesmerg

/div>

2. Het interieur van de kerk
Foto: Erik en Petra Hesmerg

3. Epitaaf Willem Eggert
Foto: Erik en Petra Hesmerg

4. De kolom achter het koor met schildering van vóór de Alteratie
Foto: Erik en Petra Hesmerg

5. Het Koorhek
Foto: Erik en Petra Hesmerg

6. Praalgraf van Michiel de Ruyter, vervaardigd in 1681 door Rombout Verhulst
Foto: Erik en Petra Hesmerg

7. Praalgraf van Jan van Galen, uit 1654 door Artus Quellinus (1609-1668), Rombout Verhulst (1624-1698) en Willem de Keyser (1603-na 1674)
Foto: Erik en Petra Hesmerg

8. Herinneringsraam aan de inhuldiging van koningin Wilhelmina, gebrandschilderd glas door J.L.L. Schouten, 1898, naar ontwerp van Otto Mengelberg
Foto: Erik en Petra Hesmerg

9. Herdenkingsraam ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding, Door Toon Verhoef, 1995
Foto: Erik en Petra Hesmerg

10. Detail Herinneringsraam aan de inhuldiging van koningin Wilhelmina
Foto: Erik en Petra Hesmerg

11. Het hoofdorgel van De Nieuwe Kerk
Foto: Erik en Petra Hesmerg

12. Beeldhouwwerk van Artus Quellijn onder het rugpositief van het hoofdorgel
Foto: Erik en Petra Hesmerg

13. Het middenschip van de kansel en het hoofdorgel
Foto: Erik en Petra Hesmerg

14. Een detail van de kuip van de preekstoel
Foto: Erik en Petra Hesmerg

15. Het exterieur van De Nieuwe Kerk
Foto: Jørgen Koopmanschap

16.Het interieur van De Nieuwe Kerk
Foto: Jørgen Koopmanschap

Bij gebruik van beeldmateriaal dient een bewijsexemplaar van de publicatie gestuurd te worden naar: De Nieuwe Kerk, t.a.v. Press Office, Postbus 3438, 1001 AE Amsterdam.

Voor meer informatie:

De Nieuwe Kerk Amsterdam

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen en Kim van Niftrik
020 626 81 68