Pressroom

Op deze perspagina kunnen de pers en andere geïnteresseerden persberichten en beeld vinden over De Nieuwe Kerk en over alle verwachte en reeds lopende tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk. Digitaal beeld is beschikbaar in lage en hoge resolutie.

Het downloaden van beelden is gebonden aan bepaalde voorwaarden

Voor meer informatie en beeld:

De Nieuwe Kerk Amsterdam

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen en Kim van Niftrik
020 626 81 68
Hoofdingang: Dam, Amsterdam