Pressroom

Op deze perspagina kunnen de pers en andere geïnteresseerden persberichten en beeldmateriaal vinden over De Nieuwe Kerk en over alle verwachte en reeds lopende tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk. Digitaal beeldmateriaal is beschikbaar in lage en hoge resolutie.

Het downloaden van beeldmateriaal is gebonden aan bepaalde voorwaarden

Voor meer informatie en beeldmateriaal:

De Nieuwe Kerk Amsterdam

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen & Kim van Niftrik
T 020 626 81 68
Hoofdingang tentoonstellingen: Dam, Amsterdam