Het koorhek

Hoewel het koor in de protestantse eredienst geen functie heeft, werd de ruimte in de Nieuwe Kerk gebruikt bij speciale gelegenheden als het inzegenen van huwelijken. Reden waarom het Amsterdamse stadsbestuur na de grote brand van 1645 de befaamde edelsmid Johannes Lutma opdroeg een nieuw geelkoperen koorhek te ontwerpen.

Het resultaat is een luisterrijk hek, dat bekroond wordt door twee leeuwen met het wapen van Amsterdam en aan de andere kant door het Amsterdamse stadszegel, het koggeschip. De opbouw van het hek met pilasters en hoofdgestel is klassiek, maar de decoratie is uitbundiger. Alles golft en fonkelt: getorste zuilen, krullen, ranken, bloemen, vruchten, engelen-, rams- en monsterkoppen, en Lutma's specialiteit, het grillige kwabornament. Met zijn vreemde vormen, ontleend aan natuur en menselijk lichaam, duikt het overal op.

Foto: Erik en Petra Hesmerg