De inhuldiging in De Nieuwe Kerk

In De Nieuwe Kerk wordt het staatshoofd van Nederland ingehuldigd. Ook de inhuldiging op 30 april 2013 van koning Willem-Alexander zal hier plaatsvinden; voor het grote koperen koorhek.

Koning Willem I was in 1814 de eerste Oranjevorst die hier de eed op de Grondwet aflegde. Na hem volgden twee koningen en drie koninginnen, koningin Beatrix als laatste in 1980.

Nederlandse troonswisselingen kennen drie hoofdelementen: troonsafstand, eedaflegging en inhuldiging. De troonsafstand vindt plaats in het Koninklijk Paleis op de Dam. Daarna verplaatst de plechtigheid zich naar De Nieuwe Kerk.

Voor het koorhek legt de vorst de eed af die de Grondwet voorschrijft. Daarna aanvaarden de leden van de Eerste en Tweede Kamer de nieuwe koning. Zij zweren of beloven namens het Nederlandse volk één voor één zijn onschendbaarheid en rechten te handhaven.

Nederlandse koningen en koninginnen worden aldus ingehuldigd. Zij worden niet gekroond. De koningskroon wordt niet gedragen, maar is een symbool van de status en macht van koning en koninkrijk.

De kerk is sinds 2002 ook een koninklijke trouwkerk. Voor het koorhek trouwde op 2 februari 2002 prins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta.

Bernard Winsemius

Gustav Leonhardt