Chronologie van De Nieuwe Kerk

1408

Bisschop Frederik van Blankenheim van Utrecht verleent toestemming voor de bouw en ingebruikneming van een tweede parochiekerk.

1409

Op 25 november wordt de kerk gewijd aan de Heilige Catharina.

1410

De eerste kerkdienst wordt gehouden.

1417

Willem Eggert, bouwheer van de kerk, wordt begraven in de voor hem gebouwde Eggertkapel.

1435

Start bouw van het schip.

1565

De Oude Kerk krijgt een toren en De Nieuwe Kerk wil niet achterblijven; men begint met het heiwerk voor een eigen toren.

1578

Alteratie. De Nieuwe Kerk wordt getroffen door beeldenstormers. Er blijft weinig over van het rijke katholieke interieur.

1645

Op 11 januari laten loodgieters tijdens de schaft een brandende vuurpot op het dak staan. Er breekt een grote brand uit.

1647

De laatste van de 6363 palen voor de toren wordt de grond ingeslagen. Er volgt een oud magisch ritueel om de bouw goed te laten verlopen: een bouwoffer ter waarde van 200 gulden aan goud.

1654

Zeeofficier Jan van Galen krijgt een grafmonument naar ontwerp van Artus Quellijn.

1682

Op de plaats waar ooit het hoofdaltaar stond, komt het door Rombout Verhulst ontworpen grafmonument voor admiraal Michiel de Ruyter.

1783

Het zware voetstuk dat speciaal voor de toren was gebouwd, wordt gesloopt. Het bouwoffer dat in 1647 was gebracht was kennelijk tevergeefs: de toren zou er nooit komen.

1814

Op 30 maart legt souverein vorst (later koning) Willem I de eed af op de kersverse grondwet.

1840

Willem II bestijgt op 7 november het troonpodium om ingehuldigd te worden als Staatshoofd.

1849

Willem III volgt Willem II in mei op.

1890

Emma, weduwe van Willem III, wordt ingehuldigd als regentes voor haar minderjarige dochter Wilhelmina.

1898

De officiële inhuldiging van koningin Wilhelmina vindt plaats op 6 september. Er wordt een herdenkingsraam geplaatst dat ter gelegenheid van de inhuldiging wordt aangeboden door het Nederlandse volk.

1948

Koningin Juliana volgt haar moeder op 6 september op.

1959

De start van een grondige en langdurige restauratie.

1979

De Nationale Stichting De Nieuwe Kerk wordt opgericht.

1980

Op 30 april wordt koningin Beatrix ingehuldigd in de volledig gerestaureerde kerk.

1995

50 jaar na de bevrijding wordt een herdenkingsraam onthuld door koningin Beatrix.

2002

Op 2 februari wordt het huwelijk ingezegend van Prins Willem Alexander en Máxima Zorreguieta.

2003

Op 16 maart onthult Hella S. Haasse een monument ter nagedachtenis aan de schrijver-dichter P.C. Hooft, begraven in De Nieuwe Kerk.

2005

Op 29 april onthult koningin Beatrix een nieuw glas-in-loodraam, het nationale aandenken aan haar 25-jarige regeringsjubileum.

2013

Op 30 april wordt koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk ingehuldigd.