De Nieuwe Kerk als ontmoetingsplaats

De Nieuwe Kerk is altijd een multifunctioneel gebouw geweest. Het was sinds de middeleeuwen een godshuis annex begraafplaats, maar werd door de week voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt. De kerk kon tijdelijk als beurs fungeren, als stadsmuziekzaal waarin wandelconcerten werden gegeven of als aula waar prijs- en diploma-uitreikingen plaatsvonden. De Nieuwe Kerk bood voor al die gelegenheden een grote, representatieve ruimte in het hart van de stad.

De huidige Nieuwe Kerk vervult in het stadsleven een vergelijkbare rol in een andere tijd, in andere omstandigheden. Nog steeds is De Nieuwe Kerk als het ware een overdekt plein, een verlengstuk van de Dam, waar mensen elkaar ontmoeten. Er zijn grote tentoonstellingen te bezichtigen en er worden feestelijke en plechtige bijeenkomsten en culturele manifestaties gehouden. Dit alles gebeurt in een prachtige ambiance die het verleden direct zichtbaar maakt.

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam

De Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam realiseert tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk Amsterdam én in de Hermitage Amsterdam, in opdracht van beide instituten. Deze hebben een geheel eigen plaats binnen de nationale en internationale museumwereld verworven.

Bij de Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam zijn 50 medewerkers werkzaam, verdeeld over 3 afdelingen. Tevens maken wij gebruik van een pool van circa 100 oproepkrachten die de kassa, garderobe en winkels bemannen.

Klik hier voor de lijst met medewerkers.

Foto: Jørgen Koopmanschap